Vítejte ve kvízu Jednotřídka v Malé Lhotě

Jazyk český: Ve Zvláštní škole si děti v poslední den výuky procvičovaly psaní písmene, po kterém ve slovech českého původu někdy následuje "i" a jindy "y"

Jazyk ruský: Ruštinu se v osudný den žáci neučili, ale v jedné z lavic se objevuje vyrytý nápis CCCP, což je azbukou psaná zkratka pro:

Matematika: Hodiny matematiky připomíná ve zdejší třídě například počítadlo. Dalo se využít i při výkladu malé násobilky. V té se počítá s násobky čísel od:

Fyziku zastupuje ve školní třídě v Malé Lhotě například přístroj s kotoučem využívaný při vysvětlování skládání barev spektra. Kotouč se jmenuje po slavném anglickém fyzikovi. Byl jím:

Chemie určitě žáky jednotřídky bavila. Na stěně je připomínán český chemik, který později obdržel Nobelovu cenu. Jeho jméno je:

Známky z přírodopisu patřily ve škole v Malé Lhotě k těm nejlepším. K výuce učitelka používala i vycpaného hlodavce, který se běžně objevuje v české přírodě. Jde o:

V dějepise se ve škole probírala i moderní historie. Nástěnka v době zmizení učitelky (8. 4. 1958) připomínala už dobrých šest týdnů kulaté výročí události, při níž se chopila moci v zemi jedna politická strana. Tento okamžik nazvala jako:

Zeměpis informoval žáky o změnách, které probíhaly ve světě. Mnohé z nich se odrazily i na mapě či glóbusu, stále však existovaly desítky kolonií či zámořských území. Jedno z nich by se našlo i na dnešních mapách, a to:

Dalším předmětem, k němuž si učitelka zapisovala známky do zápisníku, byla výtvarná výchova. Ve třídě by se našel obraz, který sloužil jako pomůcka k výuce, ale zároveň reprezentoval umělecký styl zvaný paleoart, který zachycuje život:

V hudební výchově nehodnotila soudružka učitelka jen talent svých žáků, ale také znalosti not a slavných skladatelů, jejichž díla pouštěla na gramofonu. Nahrávky byly na:

Tělesnou výchovu si ve Zvláštní škole žáci neužili, museli chodit ven. Do tělocvičny v nejbližším městě dojížděli jen v letech, kdy se konala celonárodní veřejná tělocvičná vystoupení, známá jako:

Share Button