Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto rezervačním formuláři (dále jen formulář) správci Marianem Škorvagou a Milošem Turkem (příp. jejich proškolenými zaměstnanci – dále jen LostExit.cz), se sídlem Františka Kadlece 1259/8, 180 00 Praha, Česká republika pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních a kontrolních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to do doby, kdy subjekt přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace LostExit.cz nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity LostExit.cz pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu LostExit.cz.

Prohlášení LostExit.cz

LostExit.cz prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci LostExit.cz nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Share Button